Info

Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające małymi firmami. Poznanie strategi sprzedażowo-marketingowych, wykorzystujących nowoczesne kanały pozyskiwania Klientów. Nauczenie się podstaw projektowania skutecznych ofert produktowych, dopasowanych do oczekiwań potencjalnych Klientów. Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość
  • 1 Dzień

   • Oczekiwania współczesnych klientów
   • Badania rynku i grup klientów docelowych
   • Projektowanie oferty produktowej/usługowej i polityki cenowej
   • Nowoczesne kanały dotarcia do klientów

   2 Dzień

   • Efektywne działania marketingowe przy ograniczonym budżecie
   • Projektowanie lejków sprzedaży
   • Planowanie procesu sprzedaży (etapów komunikacji z potencjalnym klientem)
   • Jakość obsługi klienta, która sprzedaje

   3 Dzień

   • Zarządzanie czasem własnym i zespołu
   • Delegowanie zadań i uprawnień
   • Motywowanie i rozliczanie pracowników
   • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole
 • Dla kogo

  Dla właścicieli małych firm, niezależnie od ilości lat obecności na rynku. Dla osób zatrudnionych w małych firmach na stanowiskach zarządzających. Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność firmy, którą zarządzają. Dowiedzą się jak badać rynek oraz grupy klientów docelowych. Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań klientów docelowych. Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów. Nauczą się jak projektować oferty i zarządzać polityką cenową. Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy. Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom menadżerski