Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metod i technik tworzenia i zarządzania pracą zespołu roboczego. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji czym jest efekt synergii i wyjaśnienie mechanizmów, które powodują, że efekt generowany przez zespół jest większy niż suma efektów wygenerowanych przez poszczególne jednostki (2+2=5).

 • Zawartość
  • Informacje o tym: „Czym jest zespół”
  • Komunikacja w zespole
  • Przygotowanie zespołu do zarządzania przez cele
  • SMART – Zasady budowania celu
  • Określenie odpowiedzialności w zespole
  • Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu
 • Dla kogo

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu kierowania pracami zespołu roboczego. Zdobyte podczas szkolenia informacje dadzą uczestnikom szanse na zwiększenie efektywności i skuteczności prac zespołów roboczych.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu mechanizmów popełniania błędów i sposobów na zapobieganie. Zdobyte podczas szkolenia informacje dadzą uczestnikom szansę zwiększenia swojej świadomości jakościowej pozwalającej podnieść skuteczność codziennych obowiązków.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski