Info

Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające sprzedażą i zespołami sprzedażowymi. Poznanie strategii sprzedażowych, wykorzystujących nowoczesne kanały pozyskiwania Klientów. Zrozumienie oczekiwań i sposobów myślenia współczesnych Klientów. Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji sprzedawców, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość

  Dzień 1

  • Idea przywództwa w sprzedaży (Leadership)
  • Oczekiwania współczesnego Klienta
  • Nowoczesne strategie sprzedaży
  • Komunikacja w sprzedaży
  • Nowoczesne kanały docierania do Klientów

  Dzień 2

  • Synergia działań marketingowych i sprzedażowych
  • Wysokiej jakości proces obsługi Klienta
  • Zarządzanie dopasowane do sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników działu sprzedaży

  Dzień 3

  • Motywowanie w zespołach sprzedaży
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu sprzedażowego
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole sprzedażowym
 • Dla kogo

  Dla osób zarządzających sprzedażą i zespołami sprzedażowymi, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego. Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska związane z zarządzaniem sprzedażą i zespołami sprzedażowymi w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy. Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów sprzedażowych, którymi zarządzają. Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań współczesnego Klienta. Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania Klientów. Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. Nauczą się jak rozwijać kompetencje sprzedawców, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy. Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom menadżerski