Info

Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań, z jakimi na co dzień muszą sobie radzić managerowie, w pracy z ludźmi i zespołami. Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość
  • Idea przywództwa (Leadership)
  • Efektywna komunikacja
  • Zarządzanie dopasowane do sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników
  • Motywowanie pracowników
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole
 • Dla kogo

  Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego. Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy. Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów, którymi zarządzają. Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy. Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom menadżerski