Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sposobów realizacji zmian w organizacji począwszy od informowania, przez analizę ryzyka aż po ocenę skuteczności działań.

 • Zawartość
  • Identyfikowanie zmian
  • Określenie celu zmiany
  • Analiza ryzyka skutków zmian
  • Planowanie i zatwierdzenie zmian
  • Nadzorowanie realizacji zmian
  • Ocena skuteczności i dokumentowanie zmian
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które są lub będą odpowiedzialne za procesy zarządzania zmianami w organizacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom zrozumieć wymagania w odniesieniu do procesu zarządzania zmianami. Po szkoleniu uczestnicy będą mogli w przyszłości realizować audyty zintegrowane, co pozwoli zwiększyć ich efektywność oraz skuteczność.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom pracowników liniowych
  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski