Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji potrzebnych do realizacji skutecznej komunikacji w organizacji. Szkolenie ma na celu zaprezentować jakie zasady i metody powinny być stosowane podczas komunikacji, żeby uniknąć szumu komunikacyjnego.

 • Zawartość
  • Komunikowanie a informowanie
  • Zasady komunikacji, czyli:
   • Co komunikować
   • Kiedy komunikować
   • Z kim należy się komunikować
   • Jak komunikować
   • Kto powinien się komunikować
  • Cele komunikowania się
  • Aktywne słuchanie
  • Język niewerbalny w komunikacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu mechanizmów popełniania błędów i sposobów na zapobieganie. Zdobyte podczas szkolenia informacje dadzą uczestnikom szansę zwiększenia swojej świadomości jakościowej pozwalającej podnieść skuteczność codziennych obowiązków.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Poziom lidera i kierownika niższego szczebla
  • Poziom lidera i kierownika średniego szczebla
  • Poziom technika UR
  • Poziom technika produkcji
  • Poziom technika jakości
  • Poziom inżyniera procesów produkcji
  • Poziom inżyniera jakości
  • Poziom inżyniera rozwoju wyrobu
  • Poziom inżyniera rozwoju procesu
  • Poziom menadżerski