Info

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy do przygotowania nowych oraz korygowania obecnych Strategii przedsiębiorstw. Różnica w stosunku do innych ofert polega na oparciu o najnowszą wiedzę nie tylko z zakresu zarządzania strategicznego ale przede wszystkim na najnowszej wiedzy o zmianach klimatu, celach zrównoważonego rozwoju obowiązujących przedsiębiorców wymaganiach prawnych.

 • Zawartość
  • Budowanie wartości w oparciu o czynniki materialne i niematerialne
  • Misja, wizja, wartości i kodeks etyki podstawą Zrównoważonego Rozwoju
  • Mapowanie interesariuszy podstawą określania celów Zrównoważonego Rozwoju
  • Określanie i realizacja celów Zrównoważonego Rozwoju w ujęciu sześciu kapitałów i budowanej na ich podstawie strategii Zrównoważonego Rozwoju
  • Raportowanie Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o raport zintegrowany
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację strategii przedsiębiorstw, wszystkim odpowiedzialnym za spełnianie wymagań prawnych oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o działaniach w obszarze Ochrony Klimatu na poziomie globalnym, europejskim ( EU ) i krajowym. W szczególności o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wymaganiach prawnych jakie trzeba i trzeba będzie, w tym zakresie, spełniać. Ponadto, uczestnicy otrzymają informację o aktualnych trendach i narzędziach do Zarządzania Strategicznego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do stworzenia STRATEGII NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o działaniach w obszarze Ochrony Klimatu na poziomie globalnym, europejskim ( EU ) i krajowym. W szczególności o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wymaganiach prawnych jakie trzeba i trzeba będzie, w tym zakresie, spełniać. Ponadto, uczestnicy otrzymają informację o aktualnych trendach i narzędziach do Zarządzania Strategicznego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do stworzenia STRATEGII NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Uwagi dodatkowe

  Rekomendowana grupa docelowa:

  • Top Management
  • Członkowie Zarządów Spółek
  • Dyrektorzy do spraw Strategii
  • Członkowie Zespołów strategicznych
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Dyrektorzy Jakości
  • Dyrektorzy techniczni
  • Menedżerowie odpowiedzialni za Ochronę środowiska