Info

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników jak należy podchodzić do analizy procesów z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości (ang. Value Stream MappingVSM). Stworzenie mapy strumienia wartości pomaga zobaczyć jak praca przebiega przez organizację, jak długo trwają poszczególne procesy, jak wiele problemów jakościowych występuje po drodze oraz jak wiele czynności, które powinny zostać ustandaryzowane, jest dostosowywanych „w locie”. Podczas szkolenia przyjrzymy się również metodzie MBPM (metrics-based process mapping), która oprócz analizy i doskonalenia procesu, dostarcza również udokumentowany standard do szkolenia personelu i monitorowania wyników procesu.

 • Zawartość
  • Na czym polega zarządzanie strumieniem wartości?
  • Perspektywa makro i mikro
  • Korzyści z mapowania strumienia wartości
  • Powszechne błędy przy stosowaniu mapowania
  • Przeprowadzenie procesu mapowania, m.in.:
   • Przygotowanie i zakomunikowanie karty mapowania (VSM Charter) oraz zebranie danych
   • Udokumentowanie stanu obecnego
   • Zdefiniowanie i wyliczenie kluczowych wskaźników
  • Projektowanie stanu przyszłego
  • Projektowanie i realizacja planu transformacji
  • Utrzymanie wyników transformacji
  • Warsztaty i ćwiczenia
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów zajmujących się na co dzień planowaniem i doskonaleniem procesów. Również do menedżerów, którzy myślą o zmodyfikowaniu, bądź udoskonaleniu podejścia związanego z projektowaniem i doskonaleniem procesów w organizacji, jak i poprawie osiąganych przez te procesy wyników.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Mapowanie strumienia wartości pozwala zobaczyć jaką naprawdę wartość dostarczamy klientowi, zarówno temu zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu. Prawidłowo przeprowadzone mapowanie strumienia wartości odgrywa wielką rolę i ułatwia wprowadzenie wymaganych zmian w zachowaniu i w świadomości organizacyjnej.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.