Zakresy tematyczne wchodzące w skład projektu:
  1. Podstawy zarządzania projektem
  2. Podstawowe narzędzia jakości (flow chart, FMEA, Plan kontroli)
  3. Problem solving
  4. SPC – metody statystycznego zarządzania procesem
  5. Shop Floor Management, czyli zarządzanie oddolne w fabryce
  6. Zarządzanie pracą zespołu roboczego
  7. Narzędzia zarządzania procesem (5S, Kaizen, lean manufacturing)

Łączna liczba dni szkoleniowych 14