OPIS:

Aby zapewnić odpowiednie systemy pomiarowe do nadzoru nad wyrobem i procesem, wymagane jest odpowiednie ich zaprojektowanie oraz okresowa ocena. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną wymagania dla analizy systemów pomiarowych w oparciu o wytyczne podręczników AIAG i VDA-QMC.

ZAKRES:

MSA – Analiza systemów pomiarowych (wg. AIAG i VDA5)

  1. Systemy pomiarowe
  2. Omówienie metod dla cech mierzalnych
  3. Omówienie metod dla cech atrybutywnych
  4. Ćwiczenia w zakresie metody GR&R
  5. Ćwiczenia w zakresie metody krótkiej, metody Kappa

Szkolenie zawiera:

  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

Szkolenie jednodniowe

UCZESTNICY:

Brak wymagań. Grupa maksymalnie 15 uczestników.

KOLEJNY TERMIN:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.