Nadzór nad dostawcami - Vertin dawniej Interdont Support Q
nadzór nad dostawcami

Kluczową kwestią dla osiągnięcia zadowolenia klientów lub kontrahentów jest przekazanie im pełnowartościowych produktów o parametrach zgodnych z podaną specyfikacją. Z tego względu tak istotne jest odpowiednie zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Kontrola w tym zakresie obejmuje m.in. nadzór nad dostawcami. Nasze bardzo szerokie, związane z tym wsparcie, dotyczy zarówno przygotowania i wdrażania standardów odnośnie do wymaganej charakterystyki towarów, jak i przeprowadzania audytów, których celem jest określenie poprawności realizacji wspomnianego procesu. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

  • Na czym polega zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie poprzez nadzór nad dostawcami?

    Podstawową kwestią przy nawiązywaniu relacji biznesowych z firmami transportowymi jest działanie zgodne z określonymi standardami. Jednym z nich w przypadku zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest norma ISO:9001. Ważne jest, by w ramach nadzoru nad dostawcami ustalić i wdrożyć wymagania branżowe związane ze specyfiką funkcjonowania podmiotu korzystającego z ich usług. Kontrola zrealizowana przez naszych ekspertów to jeden z elementów opisywanego wsparcia dla firm.

    Zanim jednak dojdzie do podpisania wiążących umów np. z przewoźnikiem, niezbędne jest jego wybranie według właściwych kryteriów. Pomagamy w tym zakresie, kierując się zasadami oceny danych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z realizacją dostaw. Określamy także stopień ryzyka, jaki niesie za sobą współpraca z konkretnym kontrahentem. Odpowiednie zarządzanie pozwala uniknąć problemów w utrzymaniu terminowości i ciągłości przy realizacji procesu dostarczania towaru do odbiorcy bądź firmy zlecającej usługę. Kontrola jakości jest w tym wypadku wykonywana np. podczas działań sprawdzających, które przeprowadza się natomiast przed rozpoczęciem właściwej współpracy.

  • Czemu nadzór nad dostawcami i kontrola jakości w tym zakresie są tak istotne?

    Wspomniany nadzór nad dostawcami to kwestia istotna przede wszystkim ze względu na jakość produktu trafiającego do klienta. Musi być jak najwyższa, a duże znaczenie w kontekście utrzymania takiego stanu rzeczy ma właśnie wybór odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się transportem. Ograniczenie strat czy uszkodzeń towaru pozwala osiągać maksymalne, oczekiwane zyski ze sprzedaży danych wyrobów. Do tego umiejętne zarządzanie daje możliwość skrócenia czasu realizacji zamówień. Kontrola procesu prowadzenia dostaw jest zatem bardzo ważna, dlatego warto powierzyć ją specjalistom z dużym doświadczeniem w tym zakresie – gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność, przekazując klientom zdobyte m.in. podczas audytów informacje. Zainteresowanych naszymi usługami zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i kontrolą dostawców w ramach ich szczegółowego nadzoru zapraszamy do kontaktu w celu podjęcia współpracy!