NOWE WYDANIE PODRĘCZNIKA VDA 5 dla inżynierów procesu - Vertin dawniej Interdont Support Q - Karta procesu przykłady

W związku z publikacją trzeciej edycji wydania podręcznika VDA 5 serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym online pt. „VDA 5 – Procesy pomiarowe i kontrolne zgodnie
z podręcznikiem VDA QMC 2021”. Zaplanowanym w terminach: 09.05-10.05.2022 oraz 07.06-08.06.2022 (więcej informacji TUTAJ) oraz kolejnej edycji spotkania-forum wymiany doświadczeń z cyklu „Kawa Jakościowa” realizowanego w terminie 28.04.2022. Szkolenie zostanie zrealizowane według następującego programu:

 

 1. Nowości i różnice w wydaniach VDA 5 (ed. 2 i 3)
 2. Terminy i definicje (system pomiarowy, analiza błędów, rozdzielczość, dokładność, niepewność, powtarzalność i odtwarzalność pomiaru)
 3. Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia, rozstęp, odchylenie standardowe, rozkład prawdopodobieństwa, histogram)
 4. Pomiary i kontrola (związek pomiędzy systemem pomiarowym, procesem pomiarowym oraz kontrolą; zarządzanie wyposażeniem pomiarowym, ocena ryzyka)
 5. Wyznaczanie niepewności pomiarowych (metody szacowania niepewności, niepewność standardowa/złożona/rozszerzona, budżet niepewności)
 6. Ocena systemu pomiarowego (wyznaczanie współczynników QMS, QMP)
 7. Postępowanie w przypadku małych tolerancji, niewystarczającej liczebności próbki, małych serii produkcyjnych według standardów VDA5
 8. Metody oceny systemu pomiarowego dla cech niemierzalnych (metoda detekcji sygnałów, Kappa/ test Bowkera)
 9. Podsumowanie, szkolenia, przykłady analizy,
 • VDA 5

  Szkolenie VDA skierowane jest do laborantów, liderów i inżynierów procesu, którzy odpowiadają za dobór systemów pomiarowych służących do nadzorowania lub oceny zgodności wyrobów według niemieckich standardów VDA 5. Głównym celem programu jest przekazanie koncepcji oceny niepewności pomiarowej, przygotowanie jej budżetu oraz wpływ na decyzje dotyczące wyrobów. Uczestnicy szkolenia VDA5 poznają także najważniejsze wymagania rynku niemieckiego i konkretne przykłady w zakresie oceny systemów pomiarowych. Do odbycia szkolenia VDA przez inżynierów niezbędna jest podstawowa znajomość pojęć MSA (rozdzielczość systemów pomiarowych i ich dokładność oraz interpretacja współczynnika GR&R przy pomocy średnich i rozstępów).

 • Kim jest inżynier procesu?

  Rola inżyniera procesu to bardzo ważna kwestia w każdej firmie produkcyjnej. Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest przygotowanie optymalnych działań produkcyjnych, które przyczynią się do wydajności pracy całego przedsiębiorstwa. Inżynier procesu odpowiedzialny jest także za właściwe projektowanie urządzeń oraz wszelkich instalacji wykorzystywanych w produkcji. Ważnym obowiązkiem jest również kontrolowanie jakości pracy i dokonywanie niezbędnych i potrzebnych modyfikacji. Umiejętności i zadania inżyniera powinny obejmować także ocenę funkcjonalności produkcji przy ewentualnych zmianach warunków i otoczenia. Wszystkie czynności związane z przeglądami urządzeń, instalacji, a także przeprowadzone testy powinny być dokumentowane w odpowiedni sposób do celów późniejszej analizy. Główne i niezbędne umiejętności inżyniera procesu to:

  • sprawne zarządzanie logistyką;
  • dobra organizacja pracy i szeroka wiedza;
  • zdolności analityczne i techniczne;
  • dobra komunikacja.
  Doświadczenie i kwalifikacje inżyniera produkcji to podstawa profesjonalnego wykonywania obowiązków. Bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywają kursy i szkolenia, które pozwalają na bieżące doskonalenie i poszerzanie wiedzy w każdym zakresie.

 • Co to jest karta procesu? - przykłady

  Czym właściwie jest karta procesu? To inaczej opis zawierający jego nazwę, cel oraz dane właściciela — inżyniera realizującego. Odpowiednio przygotowana powinna posiadać także opis zakresu, którego dotyczy działanie i wszystkie procedury z nim związane. Tego typu karty to niezbędne i zawarte w czytelny sposób informacje określające kryteria, metody oraz przebieg i nadzorowanie działania przez inżyniera. Ich wprowadzenie w firmach produkcyjnych jest kluczem do skuteczności oraz łatwej analizy całego postępowania podczas produkcji. Oprócz wymienionych wyżej kwestii każda profesjonalna karta powinna zawierać także:
  • charakterystykę klienta;
  • dane wejściowe — informacje wchodzące do procesu;
  • dane wyjściowe — informacje będące efektem finalnym;
  • określenie procedur;
  • zapisy realizacji poszczególnych zadań;
  • wskaźniki i mierniki dotyczące celów jakościowych;
  • wartości oczekiwane, do jakich dąży realizacja.
  Karta procesu to niezbędna dokumentacja, pozwalająca na efektywną produkcję. Przykłady realizacji to przede wszystkim odpowiednie mapowanie, zawierające wyżej wymienione informacje zgromadzone przez inżyniera.