OPIS:

Rosnące wymagania klientów, wymogi bezpieczeństwa oraz wymagania prawne prowadzą do większej złożoności produktów. Natomiast oczekiwań klienta końcowego nie da się wyrazić tylko w specyfikacjach. Dlatego w celu zagwarantowania jakości wyrobu, konieczne jest konsekwentne wdrażanie metod prewencyjnych takich jak Audyt Wyrobu.

ZAKRES:

 1. Defi nicje, cel i zakres stosowania.
 2. Przebieg Audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5.
 3. Planowanie i przygotowanie Audytu wyrobu.
 4. Przeprowadzanie Audytów wyrobu.
 5. Dokumentacja i ocena wyników Audytu wyrobu.
 6. Raport z Audytu wyrobu.
 7. Działania korygujące i doskonalające.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

 

Cena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

1 dzień

UCZESTNICY:

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich osób, które będą przeprowadzały w organizacji audyty wyrobu według VDA 6.5.

KOLEJNY TERMIN:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.