Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów wg standardu VDA QMC opierającego się na 8 dyscyplinach (8D). Podejście to jest używane wszędzie tam, gdzie nie jest znana przyczyna źródłowa problemu.

8D na stałe zadomowiło się w branży motoryzacyjnej, choć niektórym jest znane bardziej jako forma raportu, co jest jedynie częściową prawdą.

 • Zawartość

   

  • Co to jest metoda 8D? Opis, zasady, proces, raport.
  • Rekomendacje dotyczące zakresu stosowania metody oraz kryteria decyzyjne
  • Kryteria i metodyka samo-oceny procesu 8D
  • Szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych dyscyplin metody 8D (D1 – D8):
   • Cel
   • Proces
   • Stosowane metody i narzędzia w poszczególnych dyscyplinach
   • Kryteria oceny
   • Możliwości i ryzyka
  • Rekomendowane formularze
  • Kultura odpowiedzialności, m.in.:
   • Rola „właściciela problemu”
   • Budowa skutecznego zespołu interdyscyplinarnego
  • Ćwiczenia i warsztaty
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów i menedżerów każdego szczebla, oraz kierowników projektów. Ze względu na skuteczność metody oraz spójność z wymaganiami OEM, szkolenie jest rekomendowane przede wszystkim do specjalistów i inżynierów ds. jakości dostawców, procesu i klienta oraz specjalistów logistyki i kierowników projektów rozwoju nowego wyrobu.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zrozumienie podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o metodę 8D i umiejętność jego stosowania pozwoli uczestnikom stać się bez obaw liderem lub ekspertem interdyscyplinarnego zespołu powołanego do rozwiązywania problemów. Dzięki temu wzrośnie skuteczność rozwiązywania problemów oraz kultura odpowiedzialności, co wpłynie pozytywnie na wyniki i ocenę organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.