Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami i narzędziami używanymi w procesach planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie bazuje na zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z branży motoryzacyjnej i z powodzeniem stosowanych w innych branżach.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w programie projektowania nowego wyrobu i procesu
  • Fazy, elementy i produkty pracy systemu projektowania wyrobu
  • Metody, narzędzia stosowane w programie i powiązanych procesach
  • Podejście projektowe i wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami
  • Podstawowe pojęcia, m.in.:
   • Wartość
   • Harmonogram
   • Jakość i koszty
   • Zarządzanie ryzykiem
   • Zespół i interesariusze
  • Zasady i reguły stosowane przy zarządzaniu projektem
  • Pomiary skuteczności i raportowanie wyników
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji produkcyjnych i usługowych chcących poznać oraz zaimplementować najlepsze standardy dotyczące procesów planowania jakości. Adresatami w szczególności są członkowie zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderzy i kierownicy projektów, kadra menedżerska oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają i zrozumieją cele realizowane przez procesy planowania jakości wyrobu. Zaimplementowanie i skuteczne stosowanie najlepszych standardów dotyczących planowania jakości wyrobu i procesu pozwala osiągnąć organizacji wymierne korzyści zarówno finansowe np. skrócenie czasów realizacji, zwiększenie czasu produkcji wartości dodanej, zmniejszenie kosztów jakości na każdym etapie procesu, jak również korzyści organizacyjne, np. większą transparentność, jasność co do wymagań stron zainteresowanych.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.