Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu najlepszych standardów używanych przy zatwierdzeniu wyrobu i procesu. Jest to jeden z etapów końcowych weryfikujący skuteczność realizacji projektu wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie do wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych przez jej dostawców.

Szkolenie bazuje na zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z branży motoryzacyjnej iz powodzeniem stosowanych w innych branżach.

 • Zawartość
  • Ogólne wprowadzenie do procesu zatwierdzania nowych wyrobów i procesów
  • Cel i zakres procesu
  • Harmonogram zatwierdzenia wyrobu i procesu jako element planu projektu
  • Jakość udokumentowanych produktów pracy
  • Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń
  • Wdrożenie procesu w organizacji i łańcuchu dostaw
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji produkcyjnych chcących poznać i zaimplementować najlepsze standardy dotyczące procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu produkcyjnego. Adresatami w szczególności są inżynierowie, specjaliści i liderzy, odpowiedzialni za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu. Ich modyfikacji, zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów finalnych dostarczanych do klienta końcowego.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Uczestnicy nabędą wiedzę na temat standardów związanych ze skutecznym planowaniem procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu lub jego zmiany. Zaimplementowanie i skuteczne stosowanie, umożliwi poprawienie transparentności w łańcuchu dostaw, odnoszącej się do realizacji planowanych celów w odniesieniu do wyrobu i procesu.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.