Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie jednej z najważniejszych metod ukierunkowanych na zapobieganie błędom i analizę ryzyka. FMEA jest metodą służącą do systematycznego wyłapywania możliwych problemów, przewidywania ich ewentualnych skutków, oceny związanego z nimi ryzyka i racjonalnego zapobiegania występującym problemom. Szkolenie oparte jest w dużym stopniu na metodyce analizy FMEA rekomendowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) oraz uwzględnia elementy podejścia używanego w branży automotive.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji, które planują wdrożenie lub są na etapie wdrożenia metody FMEA. Szkolenie może być również wykorzystane jako zapoznanie się z samą metodą dla osób nie związanych z branżą automotive. Adresatem będą zatem specjaliści, inżynierowie, liderzy oraz kierownicy wszystkich obszarów, w których zastosowanie metody FMEA dostarczy organizacji i jej klientom wartość i korzyści.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Cel i genezę powstania FMEA
  • Korzyści i obszary zastosowania
  • Rodzaje FMEA, m.in.:
   • Systemu
   • Wyrobu
   • Procesu
   • Logistyczne
  • Przebieg analizy FMEA
  • Stosowane formularze
  • Tablice ocen i ocena ryzyka
  • Jak skutecznie wprowadzić FMEA w organizacji?
   • Rola przywództwa
   • FMEA jako projekt
   • Rola i obowiązki lidera, moderatora i zespołu projektowego
  • Warsztaty i ćwiczenia
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją i będą potrafili stosować metodę FMEA w swoich organizacjach. Umiejętność zarządzania ryzykiem w oparciu o przewidywanie błędów, ich możliwych skutków i następstw wpłynie korzystnie na wyniki organizacji. Pozwoli też zmienić kulturę z „reakcyjnej”, na kulturę „zapobiegania” oraz zwiększy zaangażowanie i odpowiedzialność w organizacji.

 • Czas szkolenia

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.