Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw planowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w organizacji. Szkolenie oparte jest o najlepsze wytyczne i standardy dotyczące zarządzania projektami, uwzględniając zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie produktami pracy i ryzykiem w projekcie.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami
  • Środowisko projektowe oraz rola i znaczenie kompetencji zarządzania projektem w organizacji
  • Obszary wiedzy obejmujące m.in.:
   • Integrację i zakres projektu
   • Harmonogram
   • Jakość i koszty
   • Komunikację
   • Zarządzanie ryzykiem
   • Interesariusze projektu
  • Zasady i reguły zarządzania projektami
  • Elementy cyklu projektowego
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Pomiary skuteczności i raportowanie wyników
  • Dopasowanie projektu do określonych potrzeb
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do członków organizacji, w których wyniki i cele zależą w dużym stopniu od skuteczności pracy projektowej we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Adresatami w szczególności są specjaliści i inżynierowie, liderzy zespołów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie zespołów projektowych.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zrozumienie i zaimplementowanie skutecznego podejścia projektowego w organizacji. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie skutecznie zaplanować i zrealizować średniej wielkości projekty w oparciu o cele organizacji i stron zainteresowanych. Organizacja zyskuje natomiast wykwalifikowany personel umożliwiający jej realizację interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na bieżące i przyszłe cele organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.