Prowadzenie auditów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO 19011

Program

Wprowadzanie do auditowania – rodzaje auditów 

Inicjowanie auditu 

Przygotowanie auditu: 

 • przegląd dokumentów 
 • planowanie auditu – podejście oparte na ryzyku, zespół auditowy, dokumentacja 

Przeprowadzenie auditu: 

 • role i odpowiedzialności podczas auditu 
 • spotkanie otwierające 
 • komunikacja podczas auditu 
 • dowody auditowe i ich weryfikacja 
 • ustalenia i wnioski z auditu 
 • spotkanie zamykające 

Dokumentowanie wyników auditu: 

 • ustalenia i raport z auditu 
 • postępowanie z niezgodnościami 

Kompetencje i ocena auditora 

Co zyskujesz?

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego przeprowadzania audytów wewnętrznych.
 • Rozumienie kluczowych wymagań normy ISO 19011 i jej zastosowanie w audytowaniu.
 • Rozwinięcie umiejętności zespołowych i liderowania podczas audytu.
 • Praktyczne narzędzia do dokumentowania i raportowania wyników audytów.
 • Rozwój osobistych kompetencji auditora, zwiększający skuteczność i efektywność audytów.
Zapisz się już dziś
 • WRZESIEŃ
  Prowadzenie auditów wewnętrznych
  Zgodnie z wytycznymi ISO 19011
  PLN590
  os.
  • Online/stacjonarnie - Katowice
  • Maks. 8 uczestników
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Czas - 8h