Kim jest Rezydent inżynier

 

Jako firma, Interdont Support Q oferuje usługę Rezydenta Inżyniera. Kim jest, czym się zajmuje i jakie powinien mieć kompetencje odpowiemy w tym artykule.

Rezydent Inżynier to w skrócie osoba zatrudniona przez naszego klienta i oddelegowana do naszego zakładu, dba on o jakość jego produktów. Można by taką osobę nazwać oczami i uszami klienta.

Do obowiązków Rezydenta inżyniera możemy zaliczyć między innymi:

 • nadzór oraz reagowanie na każdy najmniejszy problem wykryty podczas montażu lub produkcji
 • weryfikację wykrytych wad lub niezgodności,
 • dokumentowanie oraz raportowanie | zdjęcia, protokoły,
 • planowanie i wdrażanie procedur lub działań naprawczych w porozumieniu Klientem,
 • natychmiastowe reagowanie na wszelkie niezgodności dotyczące części dostarczanych przez Klienta lub dostawców

Kompetencje które powinna mieć osoba na stanowisku Rezydenta inżyniera:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w pracy projektowej w branży motoryzacyjnej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość narzędzi jakościowych ( 8D, 5W, Action Plan )
 • Znajomość Excel, Power Point
 • Samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres
 • Nastawienie na Klienta oraz umiejętność dostosowania zachowania do wymogów sytuacji
 • Znajomość podstawowych zasad zarządzania produkcją,

Co więcej, rezydent powinien utrzymywać stały kontakt z klientem, najczęściej na zasadzie stałych ustalonych wideokonferencji, tygodniowych lub miesięcznych raportów oraz rozmów telefonicznych.

W bardzo wielu wypadkach, gdy klient nie jest zadowolony z jakości wyrobów, uruchamia procedurę CLS na poziomie 1 lub 2. W takich momentach zazwyczaj jednym z kryteriów kontynuowania współpracy jest zatrudnienie i/lub wpuszczenie na zakład osoby na stanowisku rezydenta.

Podobne stanowisko bardzo popularne jest w branży budowlanej.

W przypadku potrzeby zatrudnienia osoby na takie stanowisko, nasi pracownicy mający duże doświadczenie jako Rezydenci oraz w samej branży automotive i chętnie pomogą.