Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom podejścia do przywództwa w Gemba, czyli w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy. Przywództwo to jest realizowane m.in. przez wprowadzenie odpowiednich standardów, zastosowanie metod i narzędzi do optymalizacji i poprawy procesu oraz ich trwałą implementację. Gemba Kanri jest japońskim odpowiednikiem Shop Floor Management (SFM).

 • Zawartość
  • Definicja i wykorzystanie podejścia SFM
  • Korzyści z wprowadzenia SFM
  • Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej
  • Transparentność i komunikację w procesie
  • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników oraz stworzenie tablicy Shop floor Board(SFB)
  • Stworzenie standardów jako założeń do dalszego doskonalenia
  • Metody do optymalizacji procesu i rozwiązywania problemów
  • Wprowadzanie SFM w przedsiębiorstwie
  • Cyfryzacja w podejściu SFM
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest do liderów oraz kadry zarządzającej wszystkich obszarów przedsiębiorstwa chcących wprowadzić lub po prostu lepiej zrozumieć podejście SFM.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją na czym polega przywództwo w organizacji zorientowanej na ciągłym doskonaleniu procesów. Przy współpracy w procesie kilku obszarów organizacyjnych przedsiębiorstwa, SFM umożliwia szybkie,  ustandaryzowane i zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów podejścia do rozwiązywania problemów.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.