Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie przedstawia ustandaryzowane podejście do planowania jakości wyrobu przedstawione w podręczniku referencyjnym organizacji AIAG „APQP – Advanced Product Quality Planing” oraz organizacji VDA QMC „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części”.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
  • Odniesienia do IATF 16949:2016 i wymagań klienta
  • Podejście wg standardu APQP
  • Fundamenty w podejściu do planowania jakości
  • Fazy projektu planowania jakości
  • Produkty pracy
  • Projektowanie planu kontroli
  • Podejście wg standardu VDA RGA w łańcuchu dostaw
  • Analiza ryzyka
  • Odpowiedzialności i komunikacja
  • Ocena stopnia dojrzałości części
  • Przegląd kryteriów i klasyfikacji poziomu dojrzałości RG0 – RG7
  • Integracja z podejściem projektowym w organizacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu, a przede wszystkim do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą optymalnego podejścia do planowania jakości wyrobu wg dwóch najważniejszych podręczników referencyjnych stosowanych w motoryzacji. Zdobyte umiejętności zwiększą świadomość zespołu w zakresie planowanych rezultatów dla poszczególnych etapów projektu opartego na standardach AIAG i VDA QMC. Dodatkowo przełoży się to na spełnienie wymagań klienta i osiągnięcie celów jakościowych organizacji związanych z rozwojem i uruchomieniem nowego wyrobu.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane