15 listopada 2021
Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015.
 • Jak uzyskać certyfikat ISO 9001:2015?

  W aktualnych uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej certyfikat systemu zarządzania jakością jest czynnikiem warunkującym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz poprawę reputacji i wiarygodności w oczach kontrahentów, dostawców i klientów. Jednym z nadrzędnych celów standardu ISO 9001 jest zagwarantowanie stabilności i powtarzalności procesów zachodzących w firmie, a tym samym zapewnienie jednakowego poziomu jakości dla wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług spełniających wymogi określone w tej międzynarodowej normie jakościowej. Jej uniwersalność sprawia, że może być wykorzystana przez każdy typ organizacji, począwszy od producentów, usługodawców, poprzez urzędy i organy publiczne, a skończywszy na organizacjach typu non-profit.

  Zakończona w 2015 roku nowelizacja normy ISO 9001, która zawiera szereg wymogów dotyczących oceny rodzajów ryzyka występującego w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji. Zmiany standardu miały na celu:

  • utrzymanie silniejszego nacisku na skuteczne zarządzanie procesami,
  • zapewnienie zgodności strukturalnej z innymi normami jakościowymi,
  • uproszczenie trybu wdrażania i przeprowadzania ocen przez audytorów.

  Ustanowiona nowa norma wykorzystuje powszechnie stosowaną zasadę cyklu Deminga (PDCA), która stanowi podstawę wszystkich wymogów dla systemów zarządzania, publikowanych przez International Standard Organization.

  Jak uzyskać certyfikat ISO 9001:2015? Przede wszystkim należy wdrożyć odpowiednie procedury i zasady. Muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. W kolejności należy stworzyć bezpieczny i transparentny obieg dokumentacji w firmie oraz Księgę Jakości. Następnie trzeba poddać się procesowi weryfikacji przez audytora wewnętrznego lub zewnętrznego. Na podstawie ustaleń pokontrolnych zostaje przyznany certyfikat.

 • Szkolenie audytorów wewnętrznych ISO 9001:2015

  Do oceny przez audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 czy cały personel organizacji – począwszy od zarządu i kadry menedżerskiej, a skończywszy na szeregowych pracownikach – respektują zasady systemu zarządzania jakością, niezbędna są wiedza teoretyczna oraz znajomość technik analityczno-diagnostycznych. Takie miękkie i twarde kompetencje można uzyskać na naszym szkoleniu, które profesjonalnie przygotuje do samodzielnego audytowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Organizowane warsztaty w formie otwartej – w której udział biorą przedstawiciele różnych przedsiębiorstw – umożliwiają transfer wiedzy i doświadczeń zarówno między prowadzącym szkolenie a uczestnikami warsztatów, jak i pomiędzy samymi kursantami.
 • Dlaczego warto zostać audytorem wewnętrznym ISO 9001?

  Profesja, jaką jest audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 to prestiżowy zawód cieszący się zaufaniem społecznym. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi być obiektywna, rzetelna, wiarygodna i etyczna. Ponadto, ciągły rozwój nowych technik i systemów zarządzania powoduje, że należy ustawicznie się dokształcać i uzupełniać swoją wiedzę. Stanowiska kontrolerów jakości są dobrze opłacane i mają atrakcyjne uposażenia dodatkowe. W szczególności dotyczy to sektora prywatnego.

  Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 może być zatrudniony zarówno w macierzystej jednostce, jak i przeprowadzać kontrolę zewnętrzną w innych organizacjach, co dodatkowo wpływa na wzrost uzyskiwanych dochodów.

Szkolenia powiązane

https://vertin.pl/katalog-szkolen/systemy-zarzadzania-jakoscia-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-wg-poradnika-komitetu-iso-tc-176/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/wymagania-normy-iso-90012015/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/doskonalenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-90042018/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/budowanie-zintegrowanego-systemu-zarzadzania/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/podstawy-zarzadzania-projektami/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/podejscie-ogolne-do-planowanie-jakosci-wyrobu-wraz-z-podstawami-zarzadzania-projektem/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/podejscie-ogolne-do-zatwierdzenia-nowego-wyrobu-i-procesu/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/problem-solving-spojne-podejscie-do-rozwiazywania-problemow-i-ciaglego-doskonalenia/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/podejscie-procesowe-w-zarzadzaniu/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/podejscie-ogolne-do-analizy-procesow-i-systemow-pomiarowych/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/shop-floor-management-czyli-przywodztwo-w-gemba/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/wymagania-normy-190112018/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/warsztaty-doskonalace-dla-audytorow-iso-9001215/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/audytor-wewnetrzny-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-jakoscia-iatf-16949-iso-9001-iso-14001-iso-45001/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/zarzadzanie-programem-audytow-wewnetrznych/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacji-w-oparciu-o-iso-9001-i-rodzine-norm-iso-31000/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/zasady-skutecznej-komunikacji/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/zarzadzanie-zmianami/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/zarzadzanie-czasem/

https://vertin.pl/katalog-szkolen/doskonalenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-90042018/