Szkolenie MSA automotive – Analiza systemów pomiarowych (AIAG i VDA5), metoda SPC – Statystyczne sterowanie procesem - Vertin dawniej Interdont Support Q

Zapraszamy na nasze kolejne szkolenie spc z zakresu narzędzi jakościowych w branży automotive „MSA – Analiza systemów pomiarowych (wg AIAG i VDA5) oraz SPC – Statystyczne sterowanie procesem„, które odbywać się będą w 2022 r. w naszym oddziale Interdont Support Q Sp. z o.o.

Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzania analiz systemów pomiarowych oraz statystycznych – przedstawia co to jest MSA i SPC oraz jak wykorzystać przedstawione metody w praktyce.

W czasie dwudniowego szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia, zgodne z programem szkolenia:

 • Metoda SPC – Statystyczne sterowanie procesem

  Tradycyjne sposoby przeprowadzania kontroli jakości nierzadko okazują się nieskuteczne, m.in. w zakładach produkcyjnych. Rozwiązaniem takiego problemu jest statystyczne sterowanie procesem, czyli metoda SPC, w której wykorzystuje się szereg narzędzi do rzetelnej oceny danego procesu. Przeprowadzamy w tym zakresie szkolenia, które umożliwiają wdrożenie działań zapobiegawczych. Dzięki nim można uniknąć ewentualnych zakłóceń w realizacji zadań, np. w ciągach technologicznych.

  Oferowany sposób kontroli jakości polega najczęściej na badaniu próbek z poszczególnych partii przygotowywanych przez firmę wyrobów. SPC – statystyczne sterowanie procesem – zapewnia w tym wypadku monitorowanie i dokładne sprawdzanie produktów pod kątem ich zgodności z pożądanymi parametrami. Metoda ta wykorzystuje szereg narzędzi, które szczegółowo opisujemy na prowadzonych przez nas szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi kwestiami, które są poruszane podczas takich zajęć. Ofertę w tym zakresie kierujemy zarówno do dużych firm, wytwarzających wyroby na szeroką skalę, jak i mniejszych podmiotów – również tych realizujących procesy małoseryjne bądź jednostkowe.

  1. Wprowadzenie do SPC, MSA metod statystycznych.
  2. Podstawowe narzędzia statystyczne do sterowania procesem.
  3. Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn.
  4. Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych.
  5. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutywnych.

 • Metoda MSA – Analiza systemów pomiarowych (wg. AIAG i VDA5)

  1. Systemy pomiarowe MSA – kompleksowa analiza.
  2. Omówienie metod dla cech mierzalnych.
  3. Omówienie metod dla cech atrybutywnych.
  4. Ćwiczenia w zakresie metody GR&R.
  5. Ćwiczenia w zakresie metody krótkiej, metody Kappa.

  Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.vertin.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny 32 207 21 67 lub mailowy

  Ponadto zapraszamy na nasze pozostałe szkolenia otwarte, które znajdą Państwo również na naszej stronie www.vertin.pl/szkolenia

  Zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem szkoleń SPC, MSA i AIAG, które realizujemy w formie zamkniętej , gdyż specjalizujemy się w „szkoleniach szytych na miarę”, które zapewniają odpowiednie dopasowanie tematyki szkoleń w kontekście specyfiki działalności klienta.

  Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleniowym oraz kadra wysoko wykwalifikowanych trenerów pozwala nam stwierdzić, iż jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu gruntowną wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne pozwalające zaspokoić Państwa oczekiwania w zakresie szkoleń jakościowych, optymalizacji procesów, wsparciu przy procesach audytów, a także kompetencji osobistych.

 • Co to jest MSA?

  Podczas przeprowadzania badań kluczowe do osiągnięcia ich rzetelnych i dokładnych wyników jest wykorzystanie właściwego systemu pomiarowego. Ograniczenie wariacji w tym zakresie to kluczowa kwestia w kontekście m.in. zwiększenia efektywności kontroli procesów produkcyjnych. Właściwym rozwiązaniem najczęściej okazuje się MSA. Co to jest? Skrótu tego używa się dla analizy systemów pomiarowych, w której wykorzystywane są trzy najważniejsze składowe.

  W takim układzie ocenia się zarówno samą metodę oceny danych, jak i sprzęt oraz personel biorący udział w opisywanym procesie. Uwzględniane są również błędy systemu pomiarowego. Powtarzalność, odtwarzalność, dokładność, liniowość i stabilność to czynniki, które pozwalają uzyskać szereg informacji na temat analizowanych właściwości np. linii technologicznych. Zainteresowanych dokładną wiedzą na temat tego, co to jest MSA i w jaki sposób można ten sposób kontroli pomiaru wykorzystać, zachęcamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach.

  Zajęcia z tego zakresu dotyczą wielu zagadnień, które pozwalają lepiej zrozumieć cały proces oraz jego części składowe. Tym samym łatwiej można dopasować konkretne metody badań do charakterystyki funkcjonowania danego zakładu produkcyjnego. Doświadczeni trenerzy dokładnie opisują, co to jest MSA, ale też omawiają z uczestnikami kursów poszczególne metody analizy systemów pomiarowych dla cech atrybutywnych oraz mierzalnych. Prowadzone przez naszą firmę szkolenia obejmują także szereg ćwiczeń.

  W przypadku MSA polegają one najczęściej na ocenie kilku lub kilkunastu próbek pod kątem zmiany ich parametrów podczas realizacji procesów produkcyjnych. Szczegółowe analizy danych pozwalają na uzyskanie informacji na temat poprawności wykonywanych działań. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarów. Na tego typu przykładach w przystępny sposób wyjaśniamy, co to jest MSA oraz jakie jest znaczenie tej metody w kontekście zachowania maksymalnej efektywności pracy przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych branżach.

 • Metoda AIAG MSA – na czym polega analiza?

  W przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej powszechnie stosowane są systemy pomiarowe MSA, które obejmuje nasze szkolenie. Co to jest? Skrót pochodzi od angielskiego Measurement System Analysis i obejmuje zespoły urządzeń, które odgrywają bardzo ważną rolę w procesie produkcji, dostarczając newralgicznych danych na jej temat. Dlatego niezwykle istotne jest ich ciągłe doskonalenie, a właśnie na to pozwala metoda AIAG. Dzięki niej można poddać systemy pomiarowe dokładnej analizie, tak aby odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu spełniają swoje zadanie. Wszelkie błędy w ich działaniu mogą bowiem prowadzić do daleko idących, negatywnych konsekwencji dla całego procesu przemysłowego.

  Co to jest AIAG? Skrót rozwija się jako Automotive Industry Action Group – to nazwa amerykańskiego stowarzyszenia, które prowadzi działalność skierowaną do producentów i innych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Celem organizacji jest wspieranie klientów w poprawie wydajności, m.in. poprzez zastosowanie metod SPC (statystyczne sterowanie procesem) w analizie MSA. Z myślą o tym wspomniane stowarzyszenie udostępnia profesjonalny przewodnik napisany przez doświadczonych ekspertów i fachowców z branży motoryzacyjnej. Zdajemy sobie sprawę ze stopnia jego skomplikowania, dlatego proponujemy szkolenia, dzięki którym można poznać najważniejsza założenia i metody postulowane przez AIAG.

  Analiza MSA przy zastosowaniu technik opisywanych w podręczniku obejmuje m.in. cechy niemierzalne. W ten sposób precyzyjnie można zweryfikować poziom zgodności par oceniających. Rekomendowane kryteria bazują na wytycznych Fleiss’a – za pomocą współczynnika typu Kappa stwierdza się, w jakim zakresie pary oceniające są ze sobą zgodne. Jeżeli jego wartość jest niższa niż 0,4, oznacza to niską zgodność, podczas gdy powyżej uznaje się ją za dobrą. Ta metoda i inne wykorzystywane do analizy MSA dokładnie prezentujemy podczas szkoleń i wnikliwie je omawiamy.

 • Szkolenie SPC – Dlaczego warto je ukończyć?

  Nasze kursy obejmują również statystyczne sterowanie procesem, w skrócie SPC. Wdrożenie metod z zakresu tej procedury przekłada się na poprawę jakości i wydajności czynności wytwórczych. To skuteczne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest maksymalne ograniczenie produktów niespełniających warunków zgodności. Jakich technik i narzędzi używa się w jej ramach? Odpowiedzi na to i inne pytania związane z zastosowaniem w praktyce – m.in. do analizy MSA – statystycznego sterowania procesem (SPC) pozwala znaleźć nasze szkolenie.

  Udział w kursie dostarcza cennej wiedzy na temat sposobów poprawy jakości produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, przede wszystkim z branży motoryzacyjnej. Nasz zespół tworzą wyłącznie doświadczeni i wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy doskonale znają rekomendacje AIAG i wiedzą, jak je wykorzystać z myślą o podwyższeniu efektywności, precyzji i powtarzalności produkcji. Duża dawka praktycznej wiedzy podanej w przystępnej formie i w zrozumiały sposób pozwala podnieść kompetencje osób biorących udział w szkoleniu z zakresu SPC – statystycznego sterowania procesem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z program i zapisywania się na kurs!