Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wytycznych i rekomendacji organizacji VDA QMC w zakresie ustandaryzowanego podejścia do procesu opracowania reklamacji w łańcuchu dostaw. Standard ten kładzie przede wszystkim nacisk na spójny proces opracowania reklamacji, kaskadowanie tego procesu w łańcuchu dostaw oraz na skuteczną komunikację między przedsiębiorstwami, kooperującymi na partnerskich zasadach.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów odpowiedzialnych w firmie za skuteczność i efektywność procesu opracowania reklamacji od klienta, jak również za skuteczność i efektywność tego procesu w łańcuchu dostaw.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Cel i zakres standardu
  • Proces opracowania reklamacji, np.:
   • Matryca inicjująca proces
   • Role w procesie
   • Elementy procesu
   • Kaskadowanie procesu w łańcuchu dostaw
  • Komunikacja w procesie
  • Kamienie milowe w procesie
  • Przedłużenie lub skrócenie czasu pomiędzy kolejnymi kamieniami
  • Przypadki zastosowania procesu, m.in.:
   • Reklamacje oprogramowania
   • Reklamacje przed i po SOP
   • Reklamacje logistyczne
   • Reklamacje części systemowych
   • Reklamacje bez części
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Jednolite podejścia do opracowywania reklamacji w całym łańcuchu dostaw i realizacja tych samych celów w każdym elemencie tego łańcucha, zapewnia transparentność i jasność w procesie, zwiększa jego skuteczność i wymaga partnerskich relacji pomiędzy poszczególnymi „ogniwami” w łańcuchu. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na praktyczną realizację wytycznych standardu VDA, a organizacja zyska transparentny i skuteczny proces, umożliwiający śledzenie jego każdego etapu oraz możliwość ciągłego doskonalenia tego procesu.

 • Czas szkolenia

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.