Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zaleceń niemieckich OEM w zakresie standardów zarządzania i nadzorowania udokumentowanej informacji zawartych w wydanym w sierpniu 2018 podręczniku VDA 1. Wiedza ta pozwoli uczestnikom zarządzać dokumentami i zapisami w ramach cyklu życia wyrobu i wprowadzać skuteczne standardy w zakresie zarządzania dokumentacją zgodnie z wymaganiami klienta.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie, nadzorowanie, zarządzanie oraz przechowywanie udokumentowanej informacji oraz do właścicieli procesów związanych z przechowywaniem udokumentowanej informacji.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Cel i zakres obowiązywania standardu
  • Terminy i definicje
  • Postępowanie z informacjami w trakcie cyklu życia produktu
  • Wytyczne dla przechowywania
  • Systematyka klasyfikacji
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Czy dokumentację z kwalifikacji części wg VDA 2 należy przechowywać 5, 10 a może 15 lat po zakończeniu produkcji seryjnej? Czego wymaga się od dostawcy dostarczającego produkt z charakterystyką bezpieczeństwa, lecz nie wytwarzającego bezpośrednio takiego produktu? Odpowiedzi na te i inne pytania umożliwią uczestnikom zaimplementowanie odpowiednich standardów w swoich macierzystych organizacjach. Standardów zgodnych z wymaganiami klientów i zapewniających bezpieczeństwo prawne organizacji.

 • Czas szkolenia

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.