Info

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu oceny stopnia dojrzałości nowego wyrobu wg wytycznych standardu VDA RGA (MLA).

Szkolenie ze standardów VDA RGA MLA

Dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy profesjonalne szkolenie VDA RGA (MLA). Uczestnicy programu zdobędą cenną wiedzę i umiejętności w zakresie oceny poziomu dojrzałości nowych części zgodnie z aktualnymi, światowymi standardami. Oferujemy kursy wprowadzające do zagadnienia, jak i bardziej zaawansowane produkty, przeznaczone dla osób pragnących otrzymać więcej informacji na ten temat. W trakcie zajęć kursanci poznają skuteczne metody i narzędzia, które ułatwią im wykonywanie codziennych obowiązków.

Maturity Level Assurence (MLA) to metoda opracowana przez niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne VDA, służąca do kontrolowania i zarządzania nowymi projektami. Standard ten inaczej zwany RGA (Reifegradabsicherung), jest stosowany przez wszystkie znaczące koncerny samochodowe na świecie, które wymagają jego przestrzegania ze strony swoich dostawców. Z tego powodu uczestnictwo w niniejszym szkoleniu umożliwi Państwu uatrakcyjnienie swojej oferty i dotarcie z nią do zagranicznych producentów, mających ugruntowaną pozycję na rynku.

Program szkolenia VDA RGA MLA dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. W zależności od poziomu wdrożenia omawianego standardu w swojej firmie mogą się Państwo zdecydować na kurs w wariancie minimum, standard lub premium. W przypadku każdego poziomu zapewniamy merytoryczne przygotowanie uczestników do prawidłowej oceny poziomów dojrzałości nowych części produkowanych przez przedsiębiorstwo. Kursanci otrzymują od nas profesjonalne materiały szkoleniowe, a także certyfikat poświadczający pomyślne ukończenie programu. W Interdont Support Q oferujemy też szereg innych szkoleń związanych m.in. z systemami zarządzania jakością.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
  • Cel i zakres standardu
  • Zasady klasyfikacji ryzyka
  • Zastosowanie w łańcuchu dostaw
  • Stopnie dojrzałości:
   • Fazy
   • Sterowanie i ocena
   • Raportowanie
   • Eskalacja
  • Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
  • Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7
  • Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu i oceną stopnia dojrzałości.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą standardu podejścia do oceny stopnia dojrzałości dla nowego wyrobu wg podręcznika referencyjnego, rekomendowanego przez niemieckich OEM. Zdobyta wiedza zwiększy świadomość zespołu projektowego odnoszącą się do poszczególnych faz i kryteriów oceny stopnia dojrzałości oraz komunikacji z klientem i dostawcami. Umożliwi również realizację celów jakościowych organizacji i klienta związanych z rozwojem i przekazaniem do produkcji seryjnej nowych wyrobów.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane