Info

Dziękujemy, że kolejny rok jesteście w gronie naszych klientów.

 • Warsztaty dla audytorów i pełnomocników
  • Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015
  • Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018
  • Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016
  • Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)
  • Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016
  • Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:2015
  • Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016
  • Warsztaty dla audytorów procesu i systemu audytowanie narzędzi jakości
  • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3
  • Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5
  • Audyt D/TLD według wymagań Volkswagen
  • Warsztaty doskonalące audytorów procesu i wyrobu zgodnie z VDA QMC
  • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3
  • Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015
  • Audytor wewnętrzny ISO 50001:2018
  • Audytor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ( ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
  • Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015
 • Zrównoważony rozwój
  • Konsultacje przedwdrożeniowe z zakresu ESG
  • Ocena gotowości przedsiębiorstwa
  • ESG dla MŚP
 • Szkolenia menagerskie
  • Jak znaleźć i wykształcić dobrych pracowników w 2024 roku?
  • Zarządzanie czasem
  • Rozwijanie kompetencji pracowników
  • Motywowanie pracowników
  • Efektywna komunikacja
  • Budowanie strategii marketingowo-sprzedażowych
  • Wystąpienia publiczne
  • Content marketing – marketing relacyjny
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Przygotowanie firmy/produktu/usługi do wejścia na rynek
  • Zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi
  • Zarządzanie zespołem managerskim
  • Zarządzanie zespołem specjalistów
  • Zarządzanie zmianą
  • Projektowanie strategii marketingowo-sprzedażowych
  • Projektowanie i wdrażanie strategii obsługi klienta
  • Indywidualne rozwijanie kompetencji zarządczych kadry managerskiej i zarządzającej
  • Projektowanie narzędzi wspomagających rozwijanie i zarządzanie siecią sprzedaży (systemy motywacyjne, strategie zarządzania, narzędzia analityczne itp.)
 • Systemy zarządzania
  • Wymagania ISO 9001:2015
  • Wymagania IATF 16949:2016
  • Systemy Zarządzania jakością dla małych i średnich przedsiębiorstw wg ISO 9001 + przewodnik
  • Doskonalenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9004
  • Wymagania normy ISO 19011:2018
  • Analiza ryzyka w procesach według IATF 16949:2016
  • Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000
  • Kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiem
  • Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Zarządzanie wewnętrznym programem audytów
  • Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Wymagania normy ISO 14001:2015
  • Wymagania normy ISO 45001:2018
  • Wymagania normy ISO 50001:2018
  • Systemy Zarządzania jakością dla małych i średnich przedsiębiorstw wg ISO 9001 + przewodnik
  • Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ( ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
  • Doskonalenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9004
  • Wymagania normy ISO 19011:2018
  • Kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie wewnętrznym programem audytów
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000
  • System zarządzania enegią oparty na wymaganiach ISO 50001:2018
  • Przegląd energetyczny – podstawa zarządzania energią
  • Wymagania prawne dotyczące efektywnosci energetycznej
  • Auditor zintegrowanych systemów zarzadzania zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
  • Auditor zintegrowanych systemów zarzadzania zgodnych z wymaganiami ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
  • Auditor zintegrowanych systemów zarzadzania zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018
  • Ryzyko w systemach zarządzania
  • EMAS – system ekozarządzania i audytu
 • Metody i narzędzia
  • Kontroler jakości na produkcji
  • APQP Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG
  • APQP i VDA RGA (MLA) Planowanie jakości wyrobu wg standardów AIAG i VDA QMC
  • PPAP Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG
  • Podstawy metody FMEA
  • Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG
  • Analiza D-FMEA analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC
  • Analiza P-FMEA analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC
  • Flow chart i Plan Kontroli
  • Zarządzanie dokumentacją techniczno – jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu (m.in.: plan kontroli, flow chart, instrukcje pracy i kontroli, wizualizacja stanowiskowa)
  • Podstawowe zagadnienia i wymagania branży motoryzacyjnej
  • Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu
  • Audytowanie kluczowych metod jakości
  • Zarządzania projektem według VDA MLA / RGA. Przegląd list kontrolnych
   8D Problem solving wg standardu VDA QMC
  • VDA RGA (MLA) Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC
  • Formel Q – wymagania dla dostawców Volkswagen
  • QRQC – rozwiązywanie problemów jakościowych i analiza przyczyn źródłowych
  • CQI-8 – LPA – audyt warstwowy procesu
  • CQI-11 Audyt procesu galwanizacji według AIAG
  • CQI-12 – Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego
  • Problem solving – warsztaty praktyczne
  • Techniki rozwiązywania problemów w oparciu o raport 8D
  • Problem solving spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
  • Budowa świadomości jakościowej organizacji
 • Metrologia
  • MSA – Analiza systemów pomiarowych AIAG i VDA 5
  • SPC – Statystyczne sterowanie procesem
  • GD&T – Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME
  • Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych z elementami metrologii warsztatowej
  • Wzorcowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
  • Współrzędnościowa technika pomiarowa – szkolenie praktyczne
  • Podstawy rysunku technicznego
  • Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego
  • Strategia pomiarów tolerancji geometrycznych za pomocą maszyn CMM – warsztaty z użyciem ramienia pomiarowego
 • Regulamin

  Otrzymany voucher uprawnia do uzyskania rabatu w kwocie netto na usługę szkoleniową zgodnie z listą na stronie powyżej.

  Voucher może zostać zrealizowany od dnia otrzymania do 31 sierpnia 2024r i nie łączy się z innymi rabatami.

  Wybrana usługa może zostać zrealizowana w formie zamkniętej – stacjonarnej lub online.