Info

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy IATF 16949:2016 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

 • Zawartość
  • Wytyczne audytu systemu
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Wymagania „Wytycznych do certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016”
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
  • Definiowanie niezgodności
  • Działania po audytowe
 • Dla kogo

  Warsztaty skierowane są dla audytorów wewnętrznych systemu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności audytowania.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

  Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.