Info

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w obsłudze Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych, zarówno w zakresie oceny i zatwierdzania wykorzystywania raportów dostawców jak i raportów wysyłanych do klienta.

 • Zawartość
  • Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC, Dyrektywa 2005/64/EC, Dyrektywa RoHS 2005/65/EC wraz załącznikiem
  • Rekomendacje IMDS,
  • Tworzenie i łączenie danych materiałowych
  • Sprawdzanie danych od dostawcy
  • Sprawdzanie własnych MDS
  • Wewnętrzne zwolnienie, wysłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie „dalej” MDS
  • Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
  • Zwolnienia w IMDS
  • Specyficzne wymagania OEM
  • Administrowanie bazą – profile i funkcje użytkowników
 • Dla kogo

  Warsztaty kierowane są osób odpowiedzialnych  za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców, oraz odpowiedzialnych za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Prezentowane podczas warsztatu wiadomości pozwalają rozszerzyć umiejętności do samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów, z których składa się wyrób do systemu IMDS. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności dają szanse uczestnikom na zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem bazy IMDS.

 • Uwagi dodatkowe

  Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

  Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.