Wymagania normy ISO 14001:2015

Program

Test początkowy 

Rola kierownictwa w zarządzaniu środowiskowym. Strategia firmy a wpływ na środowisko.  

Przepisy prawne dotyczące zarządzania środowiskowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ocena zgodności z wymaganiami. Dowody na potwierdzenie zgodności 

Analiza kontekstu firmy w odniesieniu do wpływu na środowisko, wymagania zainteresowanych stron  

Powiązanie działalności biznesowej z zarządzaniem środowiskowym, określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego  

Perspektywa cyklu życia a wyroby i usługi firmy  

Planowanie: aspekty środowiskowe, ocena ryzyka z nimi związanego oraz cele i zadania środowiskowe  

Włączenie wymagań środowiskowych w strukturę zarządzania biznesem:  

 • kompetencje i świadomość  
 • komunikacja  
 • dokumentowanie informacji  

Powiązanie realizacji procesów biznesowych, produktów i usług z wymaganiami szś. Uwzględnienie perspektywy cyklu życia w planowaniu realizacji wyrobów i usług oraz ustalaniu informacji o potencjalnych znaczących wpływach na środowisko.  

Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena procesów i odniesienie uzyskanych wyników do wymagań środowiskowych  

Audity wewnętrzne i przegląd zarządzania jako narzędzie kierownictwa firmy  

Doskonalenie 

Test końcowy 

Co zyskujesz?

 • Zdobycie dogłębnej wiedzy na temat wymagań ISO 14001:2015 i ich zastosowania w praktyce.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania środowiskowego poprzez integrację normy z procesami biznesowymi.
 • Poprawa wizerunku firmy dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów środowiskowych.
 • Zminimalizowanie ryzyka niezgodności z przepisami prawnymi oraz potencjalnych wpływów działalności na środowisko.
 • Optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem środowiskowym oraz zwiększenie konkurencyjności organizacji.
Zapisz się już dziś
 • SIERPIEŃ
  Wymagania normy ISO 14001:2015
  Efektywne zarządzanie firmą
  PLN590
  os.
  • Online/stacjonarnie - Katowice
  • Maks. 10 uczestników
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Czas - 8h