Info

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej planowania, przygotowywania oraz nadzorowania programów audytu w oparciu o wymagania ISO 19011:2018. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy jak nadzorować i rozwijać programy różnych rodzajów audytów, które są realizowane w organizacji.

 • Zawartość
  • Audyty wewnętrzne jako podstawowy instrument zarządzania
  • Rodzaje i wymagania wobec audytów
  • Podejście procesowe w zarządzaniu audytami
  • Analiza ryzyka i szans dla planowania audytów
  • Monitorowanie realizacji programu audytów
  • Ocena programu audytów
  • Ocena kompetencji audytorów
  • Planowanie i rozwój kompetencji audytorów
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się określaniem i nadzorowaniem programów audytów w organizacjach.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla audytowania i programów audytów zarządzania określonych w normie ISO 19011:2018. Zaprezentowana wiedza pozwoli uczestnikom zoptymalizować programy audytów w organizacjach tak aby wartość dodana z tych programów mogła być jak najwyższa.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.