Info

Szkolenie ma na celu poszerzenie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania norm ISO 9001 a także rodziny norm ISO 31000.

 • Zawartość
  • Źródła wymagań dla zarzadzania ryzykiem i szansą
  • Ustalenie kontekstu organizacji
  • Metody identyfikacji ryzyka i szans
  • Ewaluacja ryzyka i szans
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Odpowiedzialność kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem
  • Sposoby dokumentowania
 • Dla kogo

  Szkolenie dedykowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem i szansą. Zdobyta wiedza pozwoli pracownikom w sposób bardziej skuteczny i efektywny zarządzać ryzykiem w organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

  Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.