Co demotywuje Twoich pracowników?

Wypalenie zawodowe

W maju 2021 roku wypalenie zawodowe znalazło się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, jednak nie jako choroba, a syndrom zawodowy znacząco wpływający na stan zdrowia. Od 2022 roku miało stać się jednostką chorobową i miało uprawnić do otrzymania od lekarza zwolnienia lekarskiego z powodu wypalenia zawodowego.

Mimo szeregu informacji wskazujących na możliwość przyznania zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego z powodu wypalenia zawodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje takie decyzje lekarzy. Uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymaga zmiany prawa, a to z kolei czasu, który pracodawcy powinni wykorzystać na zarządzanie zdrowiem i motywacją pracowników, a w efekcie minimalizację ryzyka absencji osób zatrudnionych.

Wypalenie zawodowe jako stan mogący powodować konieczność interwencji ze strony służby zdrowia, zostało umieszczone w jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych sporządzanej przez Światową Organizację Zdrowia (ICD-11). Aktualnie w Polsce obowiązuje wersja dziesiąta – ICD-10, a uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymagałoby rozpoczęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jednak te zmiany zostaną z biegiem czasu wprowadzone również w Polsce. Jak uniknąć masowych zwolnień lekarskich? Jak rozpoznać oznaki wypalenia zawodowego i jakie środki zapobiegawcze zastosować?

Co powoduje, że pracownicy tracą motywację?

Brak motywacji może być spowodowany wieloma czynnikami, w tym:

 • Nudą
 • Brakiem zaufania do decyzji kierownictwa
 • Niemożliwym do zrealizowania obciążeniem pracą
 • Nieodpowiednim środowiskiem pracy
 • Brakiem rozwoju kariery
 • Poczuciem niedoceniania
 • Kwestiami poza pracą, takimi jak choroba rodzinna, żałoba lub problemy finansowe

Jak rozpoznać demotywację?

Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu lub nastawieniu – menedżerowi budującemu silne relacje z pracownikami łatwiej dostrzec, kiedy coś jest nie tak.

Niektóre charakterystyczne oznaki, że pracownik stracił motywację, obejmują:

 • Brak punktualności – spóźnianie się do pracy lub wydłużony czas rozpoczęcia pracy po przybyciu do biura
 • Zmiana nastroju w stosunku do kolegów
 • Zwiększona absencja w pracy
 • Brak koncentracji i oddalenie od zespołu
 • Niewłaściwe lub negatywne komentarze
 • Brak zaangażowania w spotkania i pracę zespołu
 • Rosnąca niechęć do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności niż „absolutne minimum”

Jaki wpływ na pracę ma demotywacja?

Oprócz wpływu na produktywność jednostki, zdemotywowany pracownik może również wpływać na cały zespół, tworząc negatywną atmosferę. Dodatkowo, przy zwiększonej absencji lub spóźnieniach w pracy oraz braku koncentracji na codziennych zadaniach, inni pracownicy mogą być zestresowani, próbując nadrobić zaległości. Z czasem może to prowadzić do dalszej demotywacji w zespole, ponieważ współpracownicy czują się przepracowani i niedoceniani.

Jak zwiększyć motywację pracowników?

 1. Poznaj swój zespół.

Pracuj nad relacjami z poszczególnymi pracownikami i całym zespołem; nie tylko pomoże to wcześniej wykryć demotywację, ale bliskie, wspierające wzajemnie relacje z zespołem mogą pomóc utrzymać motywację pracowników, zapewniając im poczucie wysokiej wartości, szacunku i bycia wysłuchanym.

 1. Bądź transparentnym, pełnym szacunku i wspierającym menedżerem.

Z badań wynika, że ​​nawet połowa pracowników odchodzi z pracy z powodu problemów z przełożonymi. Menedżerowie mają ogromny wpływ na ogólne doświadczenie zawodowe pracownika – pomagają określić, z kim pracujesz, nad jakimi projektami pracujesz, czy i kiedy awansujesz. Poprzez swoje działanie lub brak działania, menedżerowie mogą zniszczyć morale, motywację i produktywność swojego zespołu, dlatego ważne jest, aby budować i rozwijać ich umiejętności przywódcze. Nie zakładaj, że umiejętności przywódcze są wrodzone – firmy powinny zapewniać szkolenia menedżerskie osobom awansowanym na stanowiska kierownicze oraz stałe wsparcie i rozwój. Dodatkowo szybciej i oszczędniej jest szkolić managera niż wszystkich podległych mu pracowników.

 1. Poznaj swój zespół.

Ponieważ nie możesz dostosować każdego celu lub projektu do indywidualnych motywacji pracowników, spróbuj przynajmniej dać im swobodę sensownego wyboru a to z kolei zainspiruje i pozwali na kreatywność przez co jest przyjemne i motywujące – według guru motywacji Edwarda L. Deci – dyrektora programu ds. motywacji ludzi. Na przykład pozwól pracownikom wybrać sposób podejścia do projektu lub problemu, a także poproś ich o wkład w ustalanie celów. Niedawna ankieta Gallupa wykazała, że ​​pracownicy, których przełożeni włączyli ich do wyznaczania celów, byli ponad trzy razy bardziej zaangażowani niż ci, którzy nie mają głosu.

 1. Komunikuj cele i oferuj regularne informacje zwrotne.

Cele powinny być określone w czasie, mierzalne i realistyczne. Upewnienie się, że Twój zespół wie, w jaki sposób jego poszczególne role przyczyniają się do szerszego obrazu, może pomóc w motywacji, ponieważ zobaczą, jak cenne i ważne są ich wysiłki w osiąganiu celów organizacji. Bądź dostępny dla swojego zespołu i udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych: pozwól na dwukierunkową informację zwrotną, która jest częsta, nieformalna i szczera. Od spotkań indywidualnych po spotkania zespołowe, oceny wyników i planowanie rozwoju osobistego, posiadanie szeregu okazji do przekazywania informacji zwrotnych i wyznaczania celów pomoże Twojemu zespołowi śledzić postępy i mieć jasność co do ich postępów. Zapewnia również pracownikom możliwość przedyskutowania wszelkich problemów lub zmartwień, zanim staną się one przytłaczające, wpływając na ich szczęście i motywację w ich roli.

 1. Doceń świetną pracę.

Kto w Twoim zespole idzie o krok dalej, konsekwentnie osiąga wyniki powyżej oczekiwań lub zachowuje się w sposób odzwierciedlający wartości Twojej firmy? Od tych, którzy poświęcają czas, aby pomóc nowym pracownikom w zaaklimatyzowaniu się, po tych, którzy nigdy nie dotrzymują terminów. Poświęć czas, aby poinformować pracowników, jak bardzo doceniasz ich wysiłek. Spróbuj ocenić postawę, a także wydajność: pracownik z fantastyczną etyką pracy i pozytywnym nastawieniem może zrobić tyle samo dla morale i motywacji zespołu, co ktoś, kto konsekwentnie osiąga swoje cele, więc pokaż mu, jak bardzo jest ceniony. Proste „dziękuję” lub „dobra robota” mogą załatwić sprawę, jeśli nie masz formalnego systemu nagradzania – ważne jest, aby okazywać uznanie w odpowiednim czasie, w spójny i znaczący sposób.

 1. Dostrzegaj wyzwania zanim staną się zagrożeniami.

Niezależnie od tego, czy projekt się przeciąga, czy zasoby ludzkie lub finansowe są ograniczone, pracownicy mogą łatwo wpaść w demoralizację, gdy tylko poczują, że utknęli w rutynie lub że nie mają odpowiednich narzędzi do wykonywania swojej pracy. Dostrzegaj wyzwania i pracuj nad rozwiązaniami z wyprzedzeniem – razem jako zespół. Wystarczy dać ludziom czas na wygłoszenie tyrady lub zrzucenie czegoś z siebie – nie musisz wszystkiego naprawiać, wystarczy, że będziesz w stanie słuchać i okazywać empatię, co może zdziałać cuda.

 1. Ulepsz miejsce pracy.

Nie zapominaj o wpływie przestrzeni, w której pracuje zespół na jego pracę. Dodatki, takie jak meble, rośliny lub inne elementy wystroju, które rozjaśnią miejsce pracy, mogą pomóc w stworzeniu przestrzeni, w której Twoi pracownicy będą chcieli pojawiać się każdego dnia i gdzie poczują, że mogą najlepiej wykonywać swoją pracę.

 1. Oferuj rozwój kariery.

Większość pracowników będzie chciała mieć możliwość rozwoju na swoich stanowiskach, a jeśli nie będzie możliwości awansu, prawdopodobnie stracą motywację i ostatecznie będą szukać nowej pracy. Poinformuj pracowników, że w firmie jest dla nich ścieżka kariery i zachęć ich do angażowania się w dodatkowe projekty tam, gdzie to możliwe, do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności i zdobycia nowych umiejętności. Postaraj się zapewnić szkolenie – w miejscu pracy lub poza nim, i przedyskutuj wszelkie możliwości awansu, nad którymi mogą pracować. Dowiedz się, jakie są ich cele zawodowe i jak możesz wesprzeć ich rozwój; pokazuje, że inwestujesz w nie i cenisz ich wkład.

 1. Wprowadź elastyczną organizację pracy.

Coraz więcej pracowników ceni sobie elastyczną organizację pracy, która może obejmować możliwość pracy z domu lub zmiany godzin pracy, a także pracę zmianową, podział zadań i skrócone godziny pracy. Elastyczna praca może przynieść lepsze poczucie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz lepsze morale i motywację. Umożliwienie pracownikowi bardziej elastycznej pracy może sprawić, że poczuje się on ceniony i obdarzony zaufaniem przez swojego pracodawcę, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy i produktywności w pracy. Elastyczny czas pracy to popularna i ceniona korzyść w miejscu pracy, która przynosi również szereg korzyści biznesowych.

Sprawdź, czy elastyczne praktyki pracy są wykonalne dla Twojej firmy — musisz wziąć pod uwagę takie kwestie, jak sprzęt dla personelu zdalnego, sposób zarządzania i monitorowania wydajności oraz wpływ na pracowników, którzy nie chcą pracować elastycznie.

 1. Zaoferuj godziwy pakiet wynagrodzeń.

Chociaż czynniki takie jak kultura firmy, rozwój kariery i miejsce pracy mają wpływ na wybór miejsca pracy, jednym z najważniejszych jest godziwe wynagrodzenie – obejmuje ono konkurencyjne wynagrodzenie oprócz świadczeń, takich jak opieka zdrowotna, urlop rodzicielski i płatne urlopy. Świadczenia odgrywają ważną rolę w zadowoleniu z pracy — badanie przeprowadzone przez Bersin Company wykazało, że produktywność w firmach z dobrymi świadczeniami i pakietami motywacyjnymi była o 14% wyższa niż w firmach bez nich. Natomiast badania SB&RS dowodzą, że Jeśli pracownicy czują się doceniani w pracy dzięki oferowanym wspaniałym korzyściom, prawdopodobnie będą szczęśliwsi i bardziej zmotywowani w swojej roli.

Potrzebujesz pomocy w identyfikacji potrzeb pracowników? Chcesz zmotywować zespół bez ciągłego podnoszenia wynagrodzeń? Skorzystaj z audytu biznesowego. Napisz jaki masz problem i pozwól nam go rozwiązać.

admin