Polityka prywatności serwisu www.vertin.pl oraz www.vertin.biz.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Vertin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy 1 Maja 18/4.

Vertin Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach przy ulicy 1 Maja 18/4 (dalej zwany jako Interdont Support Q lub Administrator) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

DEFINICJE:

 1. Administrator – Administratorem danych jest Vertin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy 1 Maja 18/4, NIP 627-001-50-03, REGON 8060674, KRS 0000109834; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www., zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy www.vertin.pl oraz www.vertin.biz.pl
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE:

 1. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, formularza zapisu na szkolenia oraz formularz zapisu do newslettera. Dane te są przekazywane w celu realizacji konkretnego celu:
  • Formularz kontaktowy – ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik wyrazi taką potrzebę i chęć
  • Formularz zapisu na szkolenie – ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem oraz potwierdzić chęć udziału w szkoleniu przez Użytkownika.
  • Formularz zapisu do newslettera – ma na celu umożliwić przesyłanie dodatkowych materiałów, ciekawostek, treści, nagrań wideo oraz informować o szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  • zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowiej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwa bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione i traktowane jako poufne.
 5. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania („privacy by default”).
 6. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “Cookies”.
 8. Każda Użytkownik ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Prawa te możne Użytkownik realizować poprzez kontakt mailowy z Administratorem info@vertin.pl.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzana Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 11. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

PLIKI COOKIES:

 1. Serwis www.vertin.pl oraz www.vertin.pl używa plików Cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwienia korzystania z Serwisu w tym: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zbierania i analizowania danych o urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego; rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do jego Urządzenia; zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników
  • przesyłania newslettera i informacji handlowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania oraz zrobił to dobrowolnie
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
  • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narządzi analitycznych takich jak: Google Analytics
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:
  • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
  • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmieniać ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Administrator wskazuje kontakt do Inspektora Ochrony Danych: info@vertin.pl, kontakt telefoniczny: 32 335-93-08.
 2. Administrator informuje, że wszelkie informacje związane z prowadzonym przez Vertin Sp. z o.o. procesem przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdziecie Państwo wybierając odpowiednie szablony klauzul, zamieszczone w odpowiednich zakładkach.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony internetowej www.vertin.pl oraz www.vertin.biz.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Oferta przedstawiona na stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu info@vertin.pl

Mając na uwadze dobro użytkowników zwracamy się do wszystkich zainteresowanych stron z apelem o dokładne przestudiowanie tej polityki. Wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone w przyszłości, będą odpowiednio komunikowane wszystkim naszym użytkownikom.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie naszych działań. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tej polityki, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ds. wsparcia.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Razem dążymy do tworzenia lepszego i bardziej odpowiedzialnego środowiska dla wszystkich.