Potęga Core Tools

Zacznijmy od początku: Wymagania Automotive — standardy VDA i AIAG 

Branża motoryzacyjna od lat wymaga stosowania zasad opisanych w standardach wydawnictwa AIAG lub VDA. Ponad 30 lat temu AIAG (Automotive Industry Action Group – amerykańskie stowarzyszenie samochodowe) dzięki współpracy z producentami samochodów opracował wspólne metody i narzędzia jakości. Zarządzanie projektami, analiza systemów pomiarowych, statystyczne sterowanie procesem, analiza ryzyka czy zatwierdzanie wyrobu i procesu produkcyjnego są opisane w podręcznikach referencyjnych dotyczących kluczowych metod jakości.  

Analogicznie, na rynku europejskim Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) opracowało własne standardy w zakresie kluczowych metod jakości. Obecnie znane jako publikacje VDA, wymagane przez producentów pojazdów rynku niemieckiego. Stowarzyszenie stale aktualizuje publikacje, aby na bieżąco spełniać restrykcyjne wymagania przemysłu motoryzacyjnego i wymagania prawne. 

Z uwagi na dynamiczny i wysoce konkurencyjne środowisko Automotive, osiągnięcie wysokiej i stabilnej jakości, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem to kluczowe elementy niezbędne dla rozwoju. I w tym elemencie niezastąpionym wsparciem stają się Quality Core Tools. Stanowią zespół narzędzi tworząc fundament efektywnego zarządzania jakością i doskonalenia operacyjnego w tej wymagającej branży. 

W obliczu rosnącej presji konkurencyjnej i nieustannie zmieniających się wymagań klientów, organizacje w sektorze motoryzacyjnym muszą efektywnie dostosowywać się do nowych wyzwań. Właśnie tutaj Core Tools odgrywają decydującą rolę, dostarczając spójnych i sprawdzonych rozwiązań, które umożliwiają osiąganie doskonałości operacyjnej w procesach projektowania, produkcji i kontroli jakości. 

Artykuł ten skupi się na zgłębimy znaczeniu i korzyściach wynikających z wykorzystania narzędzi określanych jako Core Tools. Przyjrzymy się, jak przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych wyników, poprawy efektywności operacyjnej oraz minimalizacji ryzyka. 

No dobrze, ale co to właściwie są „Core Tools”?  

To zestaw nieodzownych narzędzi, które odgrywają strategiczną rolę w zapewnianiu doskonałej jakości w branży motoryzacyjnej. Wśród nich znajdują się: 

 • Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów (APQP – Produktu Advanced Product Quality Planning) 
 • Analiza Rodzajów i Skutków Możliwych Błędów (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) 
 • Analiza Systemów Pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) 
 • Statystyczna Kontrola Procesu (SPC – Statistical Process Control) 
 • Proces Zatwierdzania Części do Produkcji Seryjnej (PPAP – Production Part Approval Process) 

Pytanie brzmi, dlaczego te narzędzia są tak istotne? Odpowiedź tkwi w tym, że odgrywają one kluczowy aspekt w utrzymaniu kontroli nad jakością na każdym etapie procesu produkcyjnego.  

Przyjrzyjmy się więc temu z trochę innej perspektywy. Skoro dążymy do osiągnięcia zadowolenia klienta, spełnienia wymagań OEM oraz innych odbiorców, a także chcemy zminimalizować wolumen wyrobów niespełniających standardów i zapewnić terminowe dostawy, to właśnie Core Tools są naszym sprzymierzeńcem. 

Weźmiemy pod uwagę się każde z narzędzi z osobna, podążając śladem rekomendacji VDA i AIAG, oraz dowiemy się, w jaki sposób przekładają się one na korzyści – również biznesowe. W końcu, w dzisiejszym świecie, jakość nie jest już tylko celem, lecz koniecznością. 

 1. Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów (APQP) 

Planowanie Zaawansowanej Jakości Produktu (APQP) każdy etap produkcji, od projektowania po dostawę. Dzięki temu narzędziu możemy zminimalizować ryzyko błędów i zapewnić terminową dostawę produktów. 

APQP to procedura, która przynosi korzyści dla OEM i łańcucha dostaw poprzez uporządkowanie umowy i wymagań produktu. Dzięki temu unika się nieporozumień i często błędnych interpretacji, co może opóźnić produkcję, spowodować powstanie części niespełniających standardów oraz zwiększyć koszty. Dla producentów OEM, którzy mają do czynienia z wieloma dostawcami i ich dostawcami podrzędnymi, APQP zapewnia zgodność produktu, szybszy czas wprowadzenia na rynek, przejrzystą komunikację z dostawcami oraz pomiar zdolności dostawcy do spełnienia wymagań. W przypadku łańcucha dostaw, APQP określa, co jest dokładnie potrzebne do osiągnięcia zatwierdzenia części i zgodności, ustrukturyzowana komunikacja i zrozumienie wymagań dotyczących procesu i wyrobu, wczesna identyfikacja błędów oraz przejrzysta komunikacja z klientem. Planowanie Zaawansowanej Jakości Produktu pomaga zmniejszyć ryzyko poprzez identyfikację problemów na wcześniejszym etapie projektowania, ponieważ koszt korekty jest znacznie niższy na wcześniejszym etapie. 

Przykład: 

Masz za zadanie wprowadzić nowy produkt na rynek. Dzięki APQP możesz skrupulatnie zaplanować cały proces, od projektowania po dostawę. Możesz określić etapy produkcji, ustalić harmonogram działań i przewidzieć potencjalne ryzyko błędów. Dzięki temu Twoja Firma, Dział lub np. Zespół może dostarczyć wysokiej jakości produkty terminowo, zyskując zaufanie oraz – co równie istotne – spokój. 

Budownictwo: W momencie wdrożenia nowych projektów budowlanych. Przy projektowaniu nowego budynku lub kompleksu mieszkaniowego, zespół projektowy może wykorzystać APQP do szczegółowego opracowania harmonogramu oraz identyfikacji potencjalnych ryzyk. Współpraca między różnymi podmiotami, takimi jak architekci, inżynierowie, dostawcy materiałów i wykonawcy, pozwala również na dokładne zaplanowanie etapów projektu. 

Przemysł elektroniczny: APQP może być wykorzystana np. przy tworzeniu nowego urządzenia. Producenci współpracują z dostawcami komponentów, aby dokładnie zaplanować proces projektowania, produkcji i testowania nowego rozwiązania. To umożliwia identyfikację potencjalnych problemów wcześnie w procesie, co pozwala na szybkie korekty i dostarczenie wydajnych i niezawodnych produktów końcowych. 

 1. Analiza Rodzajów i Skutków Możliwych Błędów (FMEA)

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) jest analizą błędów i ich skutków w procesie, która uwzględnia czynnik ryzyka. Może być traktowana jako narzędzie diagnostyczne do doskonalenia procesów lub jako metoda wieloetapowa analizy błędów w przemyśle motoryzacyjnym. Przeprowadzenie analizy FMEA pozwala lepiej zrozumieć proces, uporządkować jego przebieg i zidentyfikować obszary wymagające uwagi. Istnieje wiele narzędzi jakości, takich jak diagramy, karty kontrolne i burza mózgów, które mogą wspomagać realizację FMEA. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że FMEA to nie tylko narzędzie jakości, lecz także kompleksowa metoda badawcza. Może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb branżowych. Dlatego analiza FMEA stanowi niezastąpiony instrument dla firm z innych sektorów, które dążą do doskonalenia swoich procesów i zapewnienia bezpieczeństwa swoich wyrobów, takich jak np. branża medyczna. 

Przykład

Zastanawiasz się nad metodą do analizy identyfikacji potencjalnych problemów w procesie produkcji oraz nad działaniami zapobiegającymi. Analizując proces malowania nadwozi, możesz zidentyfikować potencjalne usterki, takie jak nierównomierne pokrycie farbą. Dzięki FMEA możesz wprowadzić odpowiednie korekty i uniknąć kosztownych napraw.  

FMEA może być użyte również w innych branżach, oto potencjalne zastosowania:  

 • Przemysł chemiczny: Analiza ryzyka pozwala zidentyfikować potencjalne skutki awarii,, które mogą prowadzić do wycieku substancji toksycznych lub niebezpiecznych. Dzięki analizie można wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontroli, minimalizując ryzyko awarii i zagrożeń dla pracowników i środowiska. 
 • Przemysł spożywczy: Możesz zidentyfikować możliwość kontaminacji, zanieczyszczeń lub błędów w procesie pakowania i etykietowania. Dzięki temu producenci żywności mogą zapewnić, że ich produkty są bezpieczne dla spożycia i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. 
 1. Analiza Systemów Pomiarowych (MSA)

Analiza systemów pomiarowych (MSA) odgrywa fundamentalną rolę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdzie rywalizacja na rynku staje się coraz bardziej zacięta. W obliczu rosnących oczekiwań klientów i czujnej konkurencji, procesy produkcyjne muszą działać jak zegar, dostarczając produkty o stałej i niezawodnej jakości. Tradycyjne sposoby przeprowadzania kontroli jakości nierzadko okazują się nieskuteczne. 

I tutaj właśnie wkracza MSA pozwalając na precyzyjne przeanalizowanie, jak nasze narzędzia wpływają na wyniki i jakość produktów, schodzących z produkcji. Zapewnia monitorowanie i dokładną weryfikację pod kątem ich zgodności z pożądanymi parametrami. Umożliwia ocenę stabilności systemów kontrolno-pomiarowych, co w praktyce oznacza, iż dokładność utrzymuje sią na pożądanym poziomie, a wyniki są spójne i przede wszystkim powtarzalne. Dodatkowo, daje możliwość wprowadzenia działań zapobiegawczych, dzięki którym można uniknąć ewentualnych zakłóceń w realizacji zadań, np. w ciągach technologicznych. 

Jeśli masz za zadanie zapewnić wiarygodne i rzetelne wyniki w procesie produkcji, to właśnie dzięki MSA możesz ocenić dokładność i powtarzalność swoich systemów pomiarowych. Przykładowo, analizując proces montażu silników, MSA pozwoli Ci sprawdzić, czy używane narzędzia są wystarczająco precyzyjne. Dzięki temu możesz upewnić się, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości. 

 1. Statystyczna Kontrola Procesu (SPC)

SPC, czyli Statystyczne sterowanie procesem, to zaawansowana technika nadzoru, której celem jest zapewnienie doskonałej jakości wyrobów poprzez ciągłą analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki tej metodzie możliwe jest kontrolowanie jakości procesu wytwarzania lub wykrycia odchyleń zapewniając, że działa on w określonych granicach tolerancji.  

W przemyśle motoryzacyjnym, gdzie dosłownie każdy element pojazdu ma bezpośredni wpływ dla bezpieczeństwa i wydajności, zastosowanie SPC nabiera wyjątkowego znaczenia. Dla przykładu umożliwia identyfikację nieprawidłowości umożliwiając reakcję na wczesnym etapie – jeszcze przed wykonaniem potencjalnie wadliwych elementów, dzięki czemu nie narażasz się na nieprzewidziane koszty oraz oszczędzasz czas, który jest niejednokrotnie na wagę złota. 

Oto kilka potencjalnych zastosowań: 

 • Monitorowanie: SPC może być stosowane do pomiaru i kontroli kluczowych wymiarów komponentów samochodowych, takich jak części silnika, panele karoserii lub elementy podwozia. Poprzez ciągłe monitorowanie tych parametrów, można wykryć odchylenia lub odstępstwa od pożądanych specyfikacji, co umożliwia podjęcie natychmiastowych działań korygujących. 
 • Kontrolowanie parametrów procesu: SPC może pomóc w kontroli różnych parametrów procesu podczas produkcji samochodów, takich jak temperatura, ciśnienie lub prędkość. Na przykład w procesie malowania, SPC może monitorować temperaturę i ciśnienie pistoletów natryskowych, zapewniając jednolite nałożenie farby i zapobiegając defektom takim jak nierównomierne pokrycie lub zacieki farby. 
 • Wykrywanie defektów: SPC może być stosowany do identyfikacji defektów podczas procesu produkcyjnego, takich jak zadrapania, wgniecenia lub niedoskonałości powierzchni. Poprzez zbieranie danych na temat tych defektów, można analizować trendy i wzorce, aby zidentyfikować przyczyny, ułatwiając poprawę procesu i zmniejszając występowanie defektów w końcowym produkcie. 
 • Analiza efektywności linii produkcyjnej: SPC może być wykorzystany do pomiaru efektywności i skuteczności różnych procesów linii produkcyjnej w branży motoryzacyjnej. Poprzez monitorowanie czasów cyklu, czasów przestoju lub wskaźników wykorzystania maszyn, można zidentyfikować potencjalne wąskie gardła lub nieefektywności, co prowadzi do poprawy produktywności i zmniejszenia kosztów. 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności produktu: SPC może pomóc w zapewnieniu, że produkty motoryzacyjne spełniają normy bezpieczeństwa i zgodności. Na przykład, przy montażu poduszek powietrznych lub pasów bezpieczeństwa, SPC może monitorować kluczowe parametry, takie jak napięcie, siła lub wyrównanie, aby upewnić się, że te elementy bezpieczeństwa są produkowane w granicach określonych tolerancji. 

Statystyczne sterowanie procesem odgrywa kluczową rolę w branży motoryzacyjnej, umożliwiając producentom utrzymanie stałej jakości, zmniejszenie wolumenu wadliwych elementów, poprawę efektywności oraz zapewnienie zgodności z normami i wymaganiami branżowymi. Pozwala Ci na analizę statystyczną danych produkcyjnych, aby wykrywać odstępstwa od normy i podejmować odpowiednie działania korygujące. Na przykład, analizując dane dotyczące tolerancji wymiarów części, możesz szybko zidentyfikować procesy, które wymagają optymalizacji. 

 1. Proces Zatwierdzania Części do Produkcji Seryjnej (PPAP)

Metoda PPAP jest stosowana w przemyśle produkcyjnym jako proces zatwierdzania części przed rozpoczęciem ich produkcji seryjnej. Pozwala ona na zapewnienie, że dostawcy materiałów i komponentów spełniają wymagania jakościowe. 

Metoda składa się z kilku głównych etapów. Na początku, dostawca musi dostarczyć dokumentację techniczną, taką jak np. rysunki techniczne, specyfikacje materiałów i wymagania jakościowe. Następnie, producent wykonuje próbne wytwarzanie, które obejmuje wyprodukowanie limitowanej ilości partii i przeprowadzenie różnych testów i pomiarów. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy statystycznej, która ma na celu sprawdzenie, czy proces produkcji jest stabilny i spełnia wymagania jakościowe. 

Po zakończeniu tych etapów, części są poddawane ocenie przez zespół odpowiedzialny za PPAP. Jeśli wszystkie dokumenty i wyniki testów spełniają wymagania, zespół wydaje zatwierdzenie, co oznacza, że produkcja seryjna może zostać rozpoczęta. 

W motoryzacji ta metoda jest powszechnie stosowana, zarówno przez producentów samochodów, jak i dostawców komponentów. Pozwala to na zapewnienie wysokiej i stabilnej jakości części używanych w produkcji samochodów. Przykładowo, dostarczając nowe opony do producenta samochodów, PPAP pomoże Ci udokumentować procesy produkcyjne, badania laboratoryjne oraz spełnienie wymagań dotyczących wytrzymałości i bezpieczeństwa opon.  

Metoda PPAP jest wszechstronnym narzędziem, które można dostosować również do różnych branż i wymagań. Pomaga w zapewnieniu, że produkcja i dostawa produktów odbywają się zgodnie z oczekiwaniami klientów: 

 • Elektronika: Do zatwierdzania dostawców komponentów elektronicznych, takich jak płytki drukowane czy układy scalone. Zapewnia to, że dostarczane części spełniają wymagane standardy. 
 • Przemysł spożywczy: Do zatwierdzania dostawców surowców i opakowań spożywczych. Gwarantuje to, że dostarczane produkty są bezpieczne i spełniają wymagania regulacyjne. 

Podsumowanie 

Opisane powyżej narzędzia stanowią stały punkt odniesienia w sektorze motoryzacyjnym, będąc zarówno kryteriami audytów, jak i kluczowym elementem kompetencji audytorów systemu zarządzania jakością, zgodnie np. z wytycznymi standardu IATF 16949. Ponadto, ich wszechstronne wykorzystanie w pełnym cyklu życia produktu, od etapu projektowania po dostawę, umożliwia efektywne tworzenie właściwych wyrobów w terminie. 

Ze względu na swoją wszechstronność i aspekty praktyczne, te narzędzia nie tylko stanowią punkt odniesienia, ale również tworzą w fundament jakości i skuteczności operacyjnej. 

Zrozumienie, że kluczowe metody jakości są powszechnie akceptowanym standardem, otwiera drzwi do ciągłego doskonalenia i tworzenia wartości. Ich rola jako kryteriów audytów nadaje pewność, że organizacje są w pełni zgodne ze standardami branżowymi, co z kolei pozytywnie wpływa na reputację i zaufanie klientów. 

Wiedza i umiejętności audytorów systemu zarządzania jakością stanowią kluczową część zapewniania zgodności i doskonałej jakości. Kluczowe Narzędzia Branżowe odgrywają tu kluczową rolę, dostarczając struktury i wytycznych dla osiągnięcia tych kompetencji. 

Od koncepcji do dostawy, Core Tools stanowią nieodzowny element całego cyklu życia produktu. Zapewniają one spójność, jakość i terminowość, co przekłada się na zadowolenie klientów i zwiększenie lojalności. 

Wreszcie, skupienie na tych narzędziach jako elementach podstawowych systemu zarządzania jakością przekłada się na konsekwentne dostarczanie właściwych produktów na czas. Wspólny język i proces projektowania oraz produkcji, upraszczają komunikację z dostawcami i klientami, umożliwiając spójne działania. 

W rezultacie, nie tylko pomagają osiągnąć wysoką jakość i efektywność, ale także tworzą trwałe relacje z klientami, oparte na zaufaniu. To właśnie te elementy wyróżniają organizacje, które skutecznie wykorzystują Kluczowe Narzędzia Branżowe, w dzisiejszym globalnym rynku motoryzacyjnym. 

admin