Wprowadzenie do zarządzania jakością

Bez odpowiednich metod i narzędzi nie jest możliwe sprostanie najwyższym wymaganiom a tym samym hamowany jest rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie jakością oparte jest na szeregu metod bardziej lub mniej uniwersalnych, co uwarunkowane jest rodzajem branży produkcyjnej. Wybór odpowiednich narzędzi mających przynieść najwięcej korzyści przedsiębiorstwu, zależy od jego potrzeb. Ciągła konieczność doskonalenia procesów i zapewnienia jakości wyrobów gotowych na poziomie oczekiwanym przez klienta stanowi zarówno problem jak i szansę na rozwój.

FMEA co to ?

Jedną z metod jakościowych stosowanych powszechnie w branży produkcyjnej jest FMEA, co można przetłumaczyć jako analizę przyczyn i skutków awarii. Jest to jednocześnie wydajna, ale też łatwa do zobrazowania metoda jakościowa, której głównym celem jest wyeliminowanie słabych punktów w fazie planowania i tworzenia procesów oraz produktów. Dąży się do jak najlepszej organizacji, eliminując jednocześnie liczbę awarii. W ramach omawianej metody stosuje się trzy pomiary – prawdopodobieństwo pojawienia się wady, jej dotkliwość oraz zdolność do wykrycia i wyeliminowania wady, zanim wejdzie w życie. Na podstawie tych trzech kryteriów podejmuje się działania mające zapobiec skomplikowanym i kosztownym zmianom np. technologii, konstrukcji.

AIAG i VDA są organizacjami międzynarodowymi działającymi w branży motoryzacyjnej i to one ustandaryzowały na nowo zakres przeprowadzania analizy FMEA. AIAG działa na rynku amerykańskim, natomiast VDA zajmuje się analizą ryzyka, biorąc pod uwagę jedynie rynek niemiecki. Obydwie organizacje postanowiły połączyć siły wydając nowy, wspólny standard metody FMEA w podręczniku. Wcześniej przedsiębiorstwa produkcyjne borykały się z problemem dwóch różnych podejść do analizy FMEA dla rynku amerykańskiego (np. Chevrolet) oraz niemieckiego OEM (np. Mercedes) osobno. Każdy z nich miał zupełnie inne wymagania.

Zalety wdrożenia ISO

Jedną z najbardziej znanych norm bezpieczeństwa, jakości i ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym jest norma ISO, ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Chodzi głównie o podniesienie efektywności konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez zbudowanie odpowiedniego wizerunku w skali międzynarodowej, ulepszenie organizacji wewnętrznej oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju. ISO jest obecnie najbardziej rozwiniętym systemem norm. Można je podzielić na kilka grup min. normy bezpieczeństwa i higieny pracy, system zarządzania środowiskiem i systemy zarządzania jakością.

Zaletą normy ISO odnoszącej się do zarządzania jakością jest możliwość jej zastosowania w niemalże każdym przedsiębiorstwie niezależnie od branży i wielkości. Formalnie rzecz ujmując chodzi o dostarczanie do klientów wyrobów w zgodności z ich wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami. Aby wdrożyć w firmie normę, należy najpierw wdrożyć u siebie wiele szczegółowych wymagań. Chodzi o wprowadzenie procesów zarządzania, określenie metod dokumentacji procesów produkcyjnych, stworzenie systemu mającego eliminować błędy bieżące. W odniesieniu zewnętrznym firma ma szansę poszerzyć swoje grono kontrahentów oraz poprawić swój wizerunek.

Kontrola przez pomiar

W każdym przedsiębiorstwie równie ważne jest dokonywanie pomiarów służących kontrolowaniu wszelkich procesów produkcyjnych, a także wprowadzaniu nowych produktów gotowych na rynek i surowców do produkcji. Służy temu analiza systemów pomiarowych. Decydują o tym trzy składowe – metoda wykonywania pomiaru, sprzęt i oprogramowanie służące pomiarowi oraz osoby je wykonujące.

Istnieje całe mnóstwo metod analizy i zarządzania jakością. Powyższe należą do jednych z najczęściej stosowanych.

admin